required name=query
  • Välj butik
  • Skapa användare
  • Se butikernas urval

Välj Fleggaard butik du vill handla i

Så att vi kan visa dig rätt intervall, välj Fleggaard butik du kommer att handla i.

Padborg og Kruså Grænse
3
4
5
8
Møllehus / Tønder / Sæd grænse
1
2
Fehmarn (Rødby/Puttgarden färja)
7
8
9

Click&Collect Center Harrislee

Nu har vi samlat upphämtning av förbeställningar från Fleggaard Kobbermølle, Kruså, Wassersleben och Harrislee i ett stort Click&Collect Center. Med det nya centret har vi gjort det lättare och snabbare för dig att hämta upp din beställning. Du får dessutom mer plats när du ska packa bilen. Det är fortfarande möjligt att handla i ovanstående butiker.

Click&Collect Center Harrislee
v/Fleggaard Harrislee

Digital eksporterklæring

Vælg den Fleggaard butik du ønsker at se butikssortiment

For at vi kan vise dig det rigtige udvalg, skal du vælge hvilken Fleggaard butik du vil handle i.

Padborg og Kruså Grænse
3
4
5
8
Møllehus / Tønder / Sæd grænse
1
2
Fehmarn (Rødby/Puttgarden färja)
7
8
9

Bemærk: Det er ikke muligt at lave Click&Collect ordrer i alle butikker. Det vil stadig være muligt at handle i butikken som normalt.

Inköpslistan
Inköpslistan
Inköpslistan är tom
Skriv ut inköpslistanSkriv ut inköpslistanSkriv ut din inköpslista och ta med den till Fleggaard ...
VarorDKKAntal
Kundvagn
Subtotal DKK 0,00
Total DKK 0,00
Heraf moms DKK 0,00
Din kundvagn är tom
Fleggaard - Lite över gränsen •


Information om behandling av personuppgifter hos Fleggaard GmbH


GENERELLT

Vi prioriterar säkerheten av personuppgifter högt och behandlar dessa uppgifter i överenstämmelse med våra strikta interna säkerhetsrutiner och till en var tid gällande lagkrav, inklusive Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) och Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPLYSNINGAR

Fleggaard GmbH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in om dig. Om du har några frågor, anmärkningar eller vill utöva din rättigheter så som beskrivet nedan kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Fleggaard GmbH
Industrieweg 27
24955 Harrislee, Tyskland 
Telefon +45 72303724

SYFTET MED VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter innefattar all information som kan användas till att identifiera en person, som namn, adress, e-post och liknande. För att kunna bedriva vår verksamhet har vi behov av att behandla en rad personuppgifter om dig som kund. Utan dessa grundläggande uppgifter hade vi inte kunnat erbjuda dig våra tjänster. Som ett led i vår verksamhet ber vi därför om utvalda personuppgifter från dig när du önskar att göra en beställning.
Det är alltid upp till dig om du vill dela med dig av de uppgifter vi efterfrågar. Men du ska vara uppmärksam på att vi eventuellt inte kan betjäna dig om vi inte mottar de personuppgifter vi efterfrågar.
Vi inhämtar endast de personuppgifter vi anser vara nödvändiga för den enskilda kunden. Vår behandling av personuppgifter sker i följande ändamål: 
- För att genomföra en varubeställning
- Generell kundservice och eventuell administration av din användarprofil
- Utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och övrigt marknadsföringsmaterial om du har gett ditt uttryckliga samtycke
- Drift och optimering av vår webbshop
- Statistiska ändamål (i anonymiserad form)
- Efterlevnad av tillämpliga lagkrav, inklusive bokföring
RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en rättslig grund för behandling. Denna rättsliga grund beror på det specifika sammanhang vi behandlar personuppgifter i. Det kan till exempel vara i ett eller flera av följande sammanhang:
- Nödvändig behandling med hänsyn till genomförande av åtgärder i förbindelse med din beställning eller enligt Dataskyddsförordningen art. 6.1 b
- Vi skall följa en rättslig förpliktelse enligt Dataskyddsförordningens art. 6.1 c bland annat till följd av redovisnings- och marknadsföringslagstiftningen. 
- Vi uppfyller våra legitima intressen i att administrera dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 f. 

KATEGORIER OCH INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar endast in de personuppgifter vi anser är nödvändiga och relevanta för den enskilda kundrelationen och vi behandlar därför ett antal olika personuppgifter, inklusive:

Om du vill lägga en Click & Collect order:
Namn
E-postadress
Mobil (Endast om du vill ha information om din beställning via SMS)
Betalningsinformation

Om du vill skapa en användarprofil (till "din Sida”):
Namn
E-postadress
Lösenord
Mobil (Endast om du vill ha information om dina beställningar via SMS)
Födelsedag (endast om du vill motta särskilda födelsedagserbjudanden)
Din favoritbutik (så att vi kan skicka relevanta erbjudanden från butiken)

Om du vill göra en Digital exportdeklaration:
Namn
Adress
Postnummer/Stad
Medborgarskap
Passnummer och/eller körkortsnummer
E-postadress
Lösenord
Mobil (Endast om du vill ha information om dina beställningar via SMS)
Födelsedag (endast om du vill motta särskilda födelsedagserbjudanden)
Din favoritbutik (så att vi kan skicka relevanta erbjudanden eller servicemeddelanden från butiken)

Dessutom samlar vi in annan information såsom orderöversikt, avhämtningsplats, avhämtningstid och liknande. 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål i vilket personuppgifterna har samlats in. Det innebär att vi i princip lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. 

Därför lagrar vi som utgångspunkt inte dina personuppgifter längre än nödvändigt efter att din beställning är genomförd eller när du upphört att vara kund hos oss. Såvida det inte finns gällande lagkrav att lagra personuppgifter i en längre tid, exempelvis enligt Handelsgesetzbuch och Abgabenordnung, där vi som tyskt företag måste lagra viss information i upp till 10 år. 

Gällande digitala exportdeklarationer sänder vi dig en påminnelse via e-post om du fortfarande önskar att behålla din digitala exportdeklaration. Detta gör vi senast tre år efter att du sist använde den. Vill du inte behålla din digitala exportdeklaration eller om vi inte får ett svar ifrån dig raderar vi den. 

Om du gett ditt samtycke till att ta emot e-post med information om evenemang, kampanjer och tävlingar samt e-post med erbjudanden och annan marknadsföring från oss och du sedan raderar din profil i systemet eller återkallar ditt samtycke, kan vi i enlighet med marknadsföringslagen behålla ditt samtycke i två år därefter. 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vid vissa tillfällen kan det förekomma att vi vidarebefordrar eller överlåter dina personuppgifter till externa mottagare, däribland:
o Myndigheter, exempelvis det tyska Finanzamt eller liknande. 
o Externa personuppgiftsbiträden inom EU avseende marknadsföring, hosting och support av våra IT-system. 
o Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller oss tjänster beträffande intern databehandling för att optimera vår webbshop och liknande. 
o Revisorer och andra rådgivare. 
Vi överför endast personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden som vi har ingått ett skriftligt biträdesavtal med och som därmed endast får behandla dina personuppgifter efter våra instruktioner och enligt dataskyddsförordningens krav. Vi använder bland annat ett standardavtal som godkänts av danska Datatilsynet för att säkerställa tillräckligt skydd av dina personuppgifter och rättigheter.
När vi delar dina personuppgifter med externa parter som agerar som självständiga personuppgiftsansvariga strävar vi ändå efter att säkerställa att dina personuppgifter endast används för det överenskomna syftet och enligt dataskyddsförordningens krav.

STATISTIK, OSV. 

Din uppgifter kan komma att användas internt av Fleggaard för statistiska ändamål och för att se kunders geografiska placering samt till andra servicerelaterade mätparametrar. Resultaten kommer dock alltid förbli interna och hållas konfidentiella för tredje part. 

I förbindelse med detta kan vi dock komma att använda oss av externa personuppgiftsbiträden som på våra vägnar och enbart efter våra instruktioner bearbetar, profilerar och samkör data om exempelvis ditt beteendemönster i vår webbshop. Detta kan eventuellt användas till att profilera dina produktpreferenser för att ge oss möjlighet att ha målinriktad annonsering.  

Du kan när som helst invända mot att vi använder dina data till statistik och liknande, vi kommer då att upphöra med detta och radera de uppgifter vi har om dig. 

KAKOR 

Kakor används för att kunna komma ihåg dina inställningar och din varukorg i vår webbshop. Du kan dock när som helst välja att radera dessa i din webbläsares inställningar. Längst ned på vår hemsida hittar du en länk till vår kakinformation www.fleggaard.dk

DINA RÄTTIGHETER 

Du har ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss. Dina rättigheter framgår av Dataskyddsförordningen och inkluderar följande:

Rätten till information (insyn)
Du har rätt till att veta vilka personuppgifter vi behandlar och ändamålet för behandlingen, var vi har samlat in dem och vem vi eventuellt vidarebefordrar informationen till. 
Rätten till rättelse
Du har rätt till att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade. 
Rätten till radering
Vid vissa tillfällen har du rätt till att få uppgifterna om dig raderade innan tidpunkten för vår planerade radering inträffar. 
Rätten till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har rätt till begränsad behandling får vi i framtiden endast behandla dina personuppgifter – undantaget lagring – med ditt samtycke eller med hänsyn till att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras.
Rätten att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 
Rätten till dataportabilitet
I vissa fall har du rätt till att begära ut dina personuppgifter i ett lättillgänglig, enkelt och maskinläsbart format. Du har även rätt att få överfört dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

KLAGOMÅL

Du har rätt till att lämna in ett klagomål till Datatilsynet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan lämna ditt klagomål på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ eller via följande kontaktinformation: 

Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

VERSION
Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 10 december 2020. 

Inget besvärHandla snabbtBeställ hemifrånPackat och klart
Anmäl dig till Fleggaards nyhetsbrev
och få tillgång till supererbjudanden!
Nyhedsbrev tilbudNyhedsbrev tilbudNyhedsbrev tilbudNyhedsbrev tilbud
Klicka här
Du kan læse mere på den tyske informationsside fra Slesvig Holsten - klik her >Se den aktuelle danske rejsevejledning - klik her >Mundbind er påbudt i butikkerne - klik her >